Menu

Olsayesek Satın Alım Aydınlatma Metni

OLSAYESEK SATIN ALIM AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup KVKK’nın 10. maddesi uyarınca kişisel verileri işlenen kişilerin, bu verileri kullanan veri sorumluları tarafından bilgilendirilmesi bir zorunluluk haline getirilmiştir.

 

Biz de veri sorumlusu (“Olsayesek”) olarak hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı açık bir şekilde anlatan bu metni, sizleri konuya ilişkin bilgilendirebilmek ve aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek üzere hazırladık.

 

1.   İşlenen Kişisel Verileriniz ve kişisel verilerinizin Elde Edilme yöntemleri:

 

Olsayesek olarak aşağıdaki tabloda belirtilen kişisel verilerinizi, www.olsayesek.com internet sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden üye olarak alışveriş yapmanız ve hizmetlerimizden yararlanmanız ile KVKK’da “otomatik yöntem” şeklinde ifade edilen dijital yollarla toplamaktayız.

 

Veri Kategorileri

Veri Tipleri

Kimlik Verisi

Adınız ve soyadınız, ürünü teslim alacak kişinin; adı ve soyadı

İletişim Verisi

Telefon numaranız, adres bilginiz

 

Müşteri İşlem Verisi

Siparişiniz, destek alacağınız konu, geçmiş görüşme kayıtlarınız, indirim kupon kodunuz, evde olup olmadığınız bilgisi, sipariş teslim alınmak istenen tarih, firma adı, ürün; görseli, adedi, birim fiyatı, birimi ve toplamı bedeli

Hukuki İşlem Verisi

KVKK aydınlatma metnini okumuş olduğunuza ilişkin kayıt

İşlem Güvenliği Verisi

 

IP adresi bilginiz, cihaz türünüz ve işletim sistemi bilginiz, kartınızın CVC numarası, faturanın teslimat adresiyle aynı olduğuna yönelik onay

 

Finans Verisi

IBAN numarası, banka adı, hesap sahibinin adı ve soyadı, kartın üzerindeki isim ve soy isim, kart numarası, kartın geçerlilik tarihi (ay/yıl), ödeme tutarınız, taksit bilgileriniz, ödeme yöntemi tercihiniz, tek çekim bilginiz

 

Pazarlama Verisi

 

Çerez kayıtlarınız, kullanılan cihaz bilginiz, cihaz işletim sistemi ve uygulama versiyon bilgileriniz

 

2.   Kişisel Verilerinizin Kullanılma Amacı ve HANGİ Hukuki SEBEp kapsamında İŞLENDİĞİ:

 

i.             Kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans ve hukuki işlem kategorilerindeki kişisel verileriniz işlemenin kanunlarda öngörülmesi hukuki sebebine dayanılarak;

 

·       Kimlik teyitlerinizin gerçekleştirilmesi ve teyit kayıtlarının oluşturulması,

·       Kimlik bilgilerinizin güncel olarak tutulması ve

·       İspat yükümlülüğümüz kapsamında satış süreçlerine ilişkin hukuki onay, izin ve/veya ret kayıtlarınızın tutulması

 

amaçlarıyla işlenmektedir.

 

 

ii.           Kimlik, iletişim, müşteri işlem, hukuki işlem, finans ve işlem güvenliği kategorilerindeki kişisel verileriniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak;

 

·       Bilgilendirme iletişimlerinin sağlanması,

·       İletişim bilgilerinizin güncelliğinin sağlanması ve teyit edilmesi,

·       Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile ödeme onay süreçlerinin yürütülmesi ve

·       İndirimlerimizden faydalanabilmeniz

 

amaçlarıyla işlenmektedir.

 

iii.          Kimlik, iletişim, müşteri işlem, hukuki işlem, finans ve işlem güvenliği kategorilerindeki kişisel verileriniz işlemenin hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak;

 

·       Siparişinizin oluşturulabilmesi ve siparişinizin alındığına dair teyit bildiriminde bulunulabilmesi,

·       Siparişlerinizin durumunu kontrol edebilmeniz ve sipariş teslim süreçlerinin yürütülmesi,

·       Siparişlere ilişkin iade ve iptal süreçlerinin yürütülebilmesi

 

amaçlarıyla işlenmektedir.

 

iv.          Müşteri işlem ve işlem güvenliği kategorilerindeki kişisel verileriniz işlemenin hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak;

 

·       Sistem güvenliğinin sağlanması, denetlenmesi ve geliştirilmesi,

·       Teknik alt yapının sağlanması, geliştirmelerinin ve güncellemelerinin sağlanması ve

·       Sistemsel sorunların tespit edilmesi ve giderilmesi adına çalışmaların yürütülmesi

 

amaçlarıyla işlenmektedir.

 

v.           Kimlik, iletişim, finans, müşteri işlem, işlem güvenliği, hukuki işlem ve pazarlama kategorilerindeki kişisel verileriniz bir hakkın korunması, kullanılması ve tesisi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak;

 

·       Hukuk işlerinin takip edilmesi ve yürütülmesi

 

amacıyla işlenmektedir.

 

vi.          Pazarlama kategorisindeki kişisel verileriniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ile temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken geçerli sayılan menfaatlerimizin yerine getirilebilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak;

 

·       Olsayesek internet sitemizin güvenliğinin sağlanması,

·       Olsayesek internet sitemize içeriklerin yüklenebilmesi ve içeriklerin yenilenmesinin sağlanması

 

amaçlarıyla işlenmektedir.

 

3.   KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI:

 

Olsayesek olarak kişisel verilerinizi yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve sizlerin bilgisi dahilinde olmak kaydıyla aktarıyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verileriniz;

 

i.             Olsayesek hizmetlerinin güvenliğinin sağlanması, iş süreçlerimizin devamlılığı ve geliştirilmesi amaçları ile teknik alt yapı desteği aldığımız firmalara,

ii.           Olsayesek iş süreçlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve hukuk işlerinin takibinin sağlanabilmesi amaçlarıyla denetçilere ve avukatlara,

iii.          Yetkili kurumların ve kuruluşların talep etmesi halinde mevcut kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurumları ve resmi mercilere

 

aktarılabilmektedir.

 

4.   KVKK’NIN SİZE SAĞLAMIŞ OLDUĞU HAKLAR:

 

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla;

 

i.             Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii.           İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii.          İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv.          Varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v.           Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

vi.          Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bunlarla sınırlı olmaksızın birçok hak sağlamaktadır.

 

Yukarıda belirtilen hakların tamamı KVKK’nın 11. maddesinde de yer almaktadır.

 

5.   KVKK’DA YER ALAN HAKLARINIZIN KULLANILMASI:

 

KVKK’da yer alan haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, konuya ilişkin taleplerinizi Olsayesek’e yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Olsayesek’e daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.